Design a site like this with WordPress.com
Get started

Model IFS

Terapia IFS

IFS – Internal Family System (SWR – System Wewnętrznej Rodziny) to spójny, holistyczny i nieinwazyjny system pomocy psychoterapeutycznej, który obejmuje ciało, umysł i duszę. 

Założeniem Systemu jest zaufanie w mądrość jaką w sobie niesiemy, nawet jeśli zdaje nam się, że popełniamy głupstwa. Każde nasze zachowanie, myśl czy emocja wynikają z naszych doświadczeń i gdy dotykamy ich delikatnie i ze zrozumieniem, jesteśmy w stanie zauważyć ich logiczny sens. 

Terapia obejmuje pracę z ciałem, jego odczuciami i tym, jakie informacje próbuje ono nam przekazać. Każde odczucie, napięcie czy dyskomfort traktowane są w IFS jako drogocenna wiadomość i wskazówka na drodze do osiągnięcia zdrowia i harmonii.

Umysł, który zwyczajowo traktowany jest jako narzędzie racjonalnej komunikacji, przyjmuje role i uznawany jest jako spójny system połączonych ze sobą części, które tworzą relacje między sobą. Te części często prowokują ekstremalne zachowania, które mogą być odbierane przez nas jako wrogie. Jednak IFS traktuje każdą, nawet najbardziej ekstremalną strategię jako logiczną i motywowaną dobrymi intencjami. To zmienia diametralnie nasze własne spojrzenie na to czego doświadczamy, jak się zachowujemy i co myślimy. Nie ma tu stygmatyzacji, nie ma retraumatyzacji ani szufladkowania diagnostycznego. Wszystko jest ważne, mile widziane i z ciekawością oraz łagodnością transformowane.

Jednak najważniejsza część w całej terapii, to dusza, tzw. SELF (z ang.), które ma każdy, bez względu na wiek, rasę, narodowość, płeć, poglądy polityczne czy wiarę. SELF można też nazwać rdzeniem, dobrym rodzicem, współczującym świadkiem i tym, czego potrzeba, by zrozumieć dlaczego nasz wewnętrzny system działa właśnie tak, a nie inaczej. Wnosi bezwarunkową miłość, spokój, zaufanie, współczucie, odwagę, ciekawość, kreatywność, jasność i poczucie połączenia z samym sobą, innymi i czymś, co jest większe od nas samych.

Terapia IFS to spokojna i pełna nadziei podróż do źródeł naszych rozterek, “problemów” i konfliktów wewnętrznych z kompetentnym, troskliwym i zaufanym przewodnikiem. Kimś kto będzie na dobre i na złe, zawsze przy nas.

Jeśli chcesz wyruszyć w tą niezwykłą podróż ze mną, zapraszam do kontaktu.

Advertisement
%d bloggers like this: